Κλείστε ραντεβού με τους ειδικούς για να σας βοηθήσουν να κάνετε το όνειρο σας πραγματικότητα

To keep your BILERO products in good condition, we advise you to follow these care instructions: Keep skin clean and dry with a dry soft cloth Always store your products away from light and heat Protect your skin well from rain and moisture Store your products in the BILERO dust box provided to you when not in use Avoid contact with wild surfaces.